მომხმარებელი

პასუხები

1

anatili

489

2

spliyvi

487

3

zureba

474

4

თუში

467

5

temcho

467